Dobrodošlica

Nadamo se da će Vam stranice naših klinika i naši istraživački projekti biti zanimljivi i korisni. Pored brojnih informacija o nama, ovdje Vam se nudi i pristup brošurama o nizu poremećaja sna kod djece koju susrećemo.  Takođe možete naći informacije o savjetovalištima i grupnoj terapiji za pojedine poremećaje.  Posebna pažnja pridaje se naučno-istraživačkom radu, kao i popularnoj literaturi sa savjetima od pomoći našim pacjentima.

Naš tim je nacionalno raznolik i svojim osobljem pokriva više od 20 svjetskih jezika. Mnogi su završili medicinski fakultet u zemljama svog porijekla prije dolaska u Kanadu, mnogi rade i djeluju u polju medicine spavanja dugi niz godina i dostigli su neobično visoki nivo stručnosti koji, vjerujemo, znatno doprinosi kvalitetu našeg programa.

Začudjujuće je koliko je, relativno govoreći, još uvijek malo znano o samom procesu sna i njegovim poremećajima i kako je tek odnedavno ovo područje doživjelo nagli razvoj. Zbog mnogobrojnih tekućih  istraživanja i brzog napretka u ovoj oblasti, trudićemo se na ovom sajtu da Vam pravovremeno pružimo sve nove informacije i upoznamo Vas sa novim medicinskim dostignućima u ovom polju.

Jedna od osobenosti ovog sajta je i bilten koji objavljujemo tromjesečno, a odnosi se na dječije spavanje i poremećaje spavanja kod djece.
Nadamo se da će Vas zaintrigirati i izbor slika na ovom sajtu, koje dozivaju u sjecanje domovine našeg radnog kadra.  

NAŠA MISIJA

Uloga naših klinika i naučnoistraživačkih programa ima za cilj da pruži vrhunski tretman ljudima koji imaju probleme spavanja ili budnosti bez obzira na životnu dob. Mi neprestano radimo na traženju najboljih metoda liječenja i pružanja kvalitetne zdravstvene njege te svoj rad usmjeravamo kako na medicinsku dijagnostiku tako i na rješavanje problema koje pacijenti imaju vezano za postojeće pormećaje sna. U nastojanju da pomognemo našim pacijentima, mi se koristimo savremenim naučnim saznanjima i dugogodišnjim kliničkim iskustvom.

Art Show
INSOMNIA SELF MANAGEMENT PROGRAMME
Sleep Scales
Sign Up for Research Study Sleep in Media
See Our Clinic's Video Tour
Art and Sleep
 
© 2010 - 2024 Toronto Sleep Clinics, Ontario Sleep Clinics. All rights reserved.